ปิดให้บริการระบบฯ

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ทางสำนักฯ จะทำการสำรองข้อมูลของระบบดังกล่าวไว้อย่างน้อย 1 ปี
หลังจากปิดระบบแล้ว หากท่านใดต้องการข้อมูลหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามมายัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ที่เบอร์ 02549-3084 ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ